Basın Bülteni

5. Uluslararası İzmir Sanat Bienali (English)

           5. Uluslararası İzmir Sanat Bienalinde konu başlığı olan DÜNYA ÖTESİ kavramı, sanatçının kendi düşüncesinin yorumu ile ifade edilecektir, Her sanatçı eserlerinde kişisel yorumunu ele alacaktır. İmgesel anlatım sanatçının kendi benliğinin görsel sunumu olacaktır.

 

5.Uluslararası İzmir Sanat Bienalinde sanatçılar (DÜNYA ÖTESİ) başlığı ile kendi benliklerine ulaşabilme, düşünebilme var olmayanı, olabileceği hayal edebilme, şekillendirme,  yaratma,  yorumlama yetisini kullanmalıdır. Ruh ve bedenin ortaklaşa sunduğu fiziksel form Sanat eseri kişisel farklılıklarını ifade etme gücü ile oluşturulmalıdır.

 

Sanat eseri yaratmada en büyük önem, bireysel ifadeyi kullanabilme gücüdür. Bu güç ile sanatçı, kimliğinin yanına teknik ekibini alır bilimsel düşünce ile imgesel düşünceye var oluş kazandırılır. Sanat ile bireysel imge görünürlük kazanmaktadır. Sanatçılar özeldir düşünmeyi bilir yaratmayı bilir, etrafına da düşünmeyi öğretirler düşünen insan satranç gibi bir sonraki hamle hakkında fikir sahibi olabilir.  Bireyleri eğiten sanat aktiviteleri, toplumu da düşünmeye sevk eder bu düşünce baskıcı değildir, her bireyin kendine özgü düşünebilmesini sağlar, düşünebilen insan bireysel farklılıkların önemini bilir, saygı duyar. Sanatın ve sanatçının önemli olduğu kavramı bu nedenle güç kazanmaktadır.

 

Günümüz koşullarında kullanılan çeşitli görsel sunumların, güçlü olması ekip çalışması ile gerçekleşmeye başlamıştır. Bilimsel ve teknik ekip, çalışmaların sunumuna vurucu güç kazandırmaktadır. İfadeyi ve ruhu görünür kılmak ekip için çalışması gereklidir Sanat bize makinaları çalıştıran bir ruhu görünür kılmaktır sanki. Ruh, düşünce, ifade, sunum, Sanat eseri. Sanatçı ile teknik ekibin çalışmaları ile varoluş kazanır.

 

Sanat Ülkemizin kültürel alandaki gelişmişliğini ve sanatçılara verdiği destek ile özgür düşünce, ifade etme gücüne verdiği önemin göstergesi olmalıdır. Türkiye’de özellikle son yıllarda sanat alanında gerçekleştirilen etkinliklerin artması ve bunların bir kısmının uluslararası katılımcılarla gerçekleşiyor olması umut vericidir.  Uluslararası sanat etkinlikleri, Türkiye’nin dünyaya açılan kültürel yüzünün ve gelişmişliğinin bir ifadesi olarak değerlendirilebilmekte ve bu bakımdan uluslararası sanat etkinliklerinin Türkiye’nin dünyaya tanıtılması bakımından desteklenmesi önem taşımaktadır.

 

İki yılda bir düzenlenen etkinlikler olan bienaller ülkenin sanata verdiği değerin uluslar arası çapta yansımasını sağlayan önemli etkinliklerdir. Sanatçılar Eserlerini, örnek, nitelikli, kavgasız, gürültüsüz, sunarlar. Olan bitene dikkat çekerler. Yanıtları da eserleridir. Sessiz çığlıktır bu,  sessiz soluk almaktır, sessiz ağlamak, sessiz gülmek, görünmeyeni görünür kılmaktır. Tüm insanların insan olmanın duyarlılığı ile sarılması kenetlenmesi birbirini sevmesidir. Bir nefestir, yaşatan can veren bir nefes, sanatın ve sanatçının insanın önemini kavratmaya çalışan nefes.  

Hakkın, hukukun insan gibi yaşamayı hak bilenin gücü, sınırsız nefesidir Sanatçılar, insan olabilmek için düşünmenin, ifade edebilme gücünün sınırsızlığına sahip olanlardır. Duyarlılık yüreklerindedir, eserlerindedir. Kendileri gezinen özgür ruhlarının ferahlığını görünür kılmak için uğraşırlar, kıymetlidirler.

 

5.Uluslararası İzmir Sanat Bienali Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulunun, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığının, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığının İzmir İl Kültür Müdürlüğü T.C Devlet Resim Heykel Müzesinin salon desteği ile Seba Sanat Galerisi ve 14 Sanatçının,  Maddi manevi destek ve himayelerinde gerçekleştirilmiştir.

 

5. Gerçekleştirilen Uluslararası İzmir Sanat Bienali ile İzmirlilerin sanatla buluşmasından öte sanatla iç içe yaşamaya başlaması hedeflenmektedir. Bu nedenle uzun vadeli ve sürekli bir etkinlik olarak planlanarak “bienal” olarak düzenlenmekte ve sanat izleyicisinin arttırılması, toplumun her kesiminden izleyicinin bienale çekilebilmesi önemsenmektedir.

 

Jüri ve bilimsel komite Bienal’e katılacak sanatçıların seçiminde bu özgür dili sunmayı başarmış çok sayıda farklı kültürlerden, farklı ülkelerden farklı şehirlerden değerli sanatçıların bir araya getirebilmek için büyük bir özveri ile çalışmıştır. Nihai amacımız, İzmir’i dünyaca ünlü bir sanat ve kültür şehri haline getirmektir ve sanatın birleştirici gücünün dünya barışı için ne kadar önemli bir yer tuttuğunu anlatmaktır. Bu süreçte bize cömert ve içten yardımlarını esirgemeyen tüm kurumlara sonsuz teşekkür ediyoruz.

 

  Küratör

 

  Seba Uğurtan

  Genel Direktör

  5.Uluslararası İzmir Sanat Bienali


5th International Izmir Art Biennial

 

At the 5th international Izmir Art Biennial the theme BEYOND THE WORLD  concept will be expressed thought the artists unique thoughts and interpretation. The imagery will be the expression of the artist self.

 

With the BEYOND THE WORLD  concept of the 5th international Izmir Art Biennial, artists should be reaching and thinking their unique selfs, imagine something not presently possible, and shape, create and interpret. The art created by mind, body and soul must be realization of the power to express their personal differences.

 

The most important aspect of creating art is the ability to use to be able to use individual expression. Artist with the help of technicalteam can produce scientific and imaginary thoughts a solid creation. Art and personal ego is visualised. Artists are special as they know how to think, how to create and teach how to think. Art activities that educate people, encourge the society to think. This referral is not oppresive but instead leads the individual to think in its own was. Individuals who can think for themselves know and highly respect the importance of persanal differences. The importance of art and artist rises with this theme. 

 

The power in the todays visual presentations lies within team work. The scientific and the technical team gives striking strength to the presentation of the work. They work together to make the soul and the expression visual. Seems though art makes us see the soul that keeps the machines going.

 

Art should be the represantion of the cultural variety of our country and the support for the artist should demonstrate the power of free thought and expression there for showing the importance of power of free thinking and expression. In Turkey, especially in recent years, the increase of art events and international participants taking part at these events are encauraging signs. International art events, which can be considered an expression of Turkey’s culture and sophistication. In this respect, support of international art event is held at a high regard. 

 

Bieannials, which are organized every two years, are important events that demonstrate the value a country assigns/gives art at an international level, contribute to internationally Show value and respect the country gives to art. The artist present their work without conflict, with character, and quality. They draw attention to the issues of the present day. The answers are also their works. This is a silent scream, a quiet breath, a silent cry, a quiet laugh, to make invisible visible. It is an embrace of all people with sensitivity, sentimentality, and. It is a breath, breath that keeps life flowing, the breath that tries to comprehend the importance of art and the artist. This breath is the limitless breath of the law, power of right to live as a human being. Artists are the ones with the infinite power to think, to express. The sensitivity is at their hearts and at their works. They strive to make the richness of their free spirits free  visible, they are precious.    

 

The 5th International Izmir Art Biennial, was organised with the support of Prime Ministry Promotion Fund Board, The Ministry of Culture and Tourism's Izmir Provincial Directorate of Culture salloon support of the T.C State Art and Sculpture Museum and support of Seba Art Gallery and 14 artists under their moral support and patronage.

 

5th international Izmir Art Biennial, aims not only to expose the people of Izmir to art, but also to integrate art to their daily lives. For this reason, it is planned as a long-term and continuous activity as in biennial. İt is important to increase the art audience and attract viewers from all walks of life to the biennial.   

The jury and the scientific committee have worked with great dedication to include artists who can express the free thought from many different cultures, many different cities, many different countries. Our ultimate goal is to transform Izmir in to a world renowned art and culture hub, and to explain how the unifying power of art has an important place in world peace. We would like to thank all the institutons that gave their generous and sincere assistance in this process.

 

 

Curator

Seba Ugurtan

General director

5th International Izmir Art biennieal